Moedertaal in NT2

Wat is scaffolding?

Taalontwikkeling in de steigers

Bij het uitvoeren van de webapp raden we sterk aan om gebruik te maken van scaffolding. Scaffolding betekent letterlijk ‘steigers bouwen’ en verwijst in het onderwijs naar tijdelijke, adaptieve hulp door de docent, aangepast aan het niveau van de leerlingen. In dit geval is het de taal van leerlingen die u, als docent, op een hoger plan brengt. Dit kan op twee manieren, namelijk met interactieve scaffolding en met geplande scaffolding.

 

De meerwaarde van een scaffolding-aanpak

Tweedetaalverwerving is een proces van jaren dat om blijvende ondersteuning vraagt. Scaffolding van taal geeft die ondersteuning vorm, zowel in interactie met de leerlingen als in het gebruikte lesmateriaal. Scaffolding vertrekt écht vanuit wat een leerling talig gezien kan en weet. De geboden taalondersteuning vindt gedurende langere tijd plaats, in opeenvolgende activiteiten – net zolang tot de leerling talige autonomie bereikt en geen steigers meer nodig heeft. Tweedetaalontwikkeling vraagt om maatwerk, en scaffolding kan dat helpen realiseren.