Moedertaal in NT2

Hulpmiddelen voor meertalige klassen

Aandacht besteden aan de moedertalen van leerlingen is zinvol in het onderwijs. Maar hoe kan dit het best gedaan worden? Hieronder staan links naar een aantal boeken en sites die hierbij kunnen helpen.

Via deze link kunt u de handleiding ‘Meertaligheid: een troef!’ bestellen. Deze handleiding is bedoeld voor basisscholen en de buitenschoolse opvang, en laat zien hoe door middel van het benutten van de talige en culturele achtergrond van kinderen, meer bereikt kan worden.

SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft een aantal lesactiviteiten over meertaligheid ontwikkeld voor het primair onderwijs. U kunt deze hier downloaden.

Vrijwilligersorganisatie Taal Doet Meer! ontwikkelde een lesbrief die ouders helpt om over meertaligheid te praten. De lesbrief kunt u hier (pdf) vinden. Er hoort ook een handleiding (pdf) bij, voor taalcoaches die de lesbrief met hun cursisten willen behandelen.

Als u hier klikt vindt u een Belgische website die basisscholen en hun begeleiders helpt bij een open taalbeleid op school.

Deze website van het Steunpunt Diversiteit en Leren Gent gaat over functioneel meertalig leren: een manier om meertalig onderwijs te geven. U vindt er informatie, lesmateriaal, een checklist voor beleidsondersteuners, en nog veel meer.

Via deze link kunt u het boek ‘Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs’ bestellen. Hierin wordt beschreven hoe scholen het beste begeleid kunnen worden in het omgaan met talige diversiteit.

Hier kunt u een boek bestellen over talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten. Hierin staan handzame tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties naar lesmaterialen die inzicht in de kansen van talensensibilisering bieden.

Op deze website zijn materialen te vinden die gericht zijn op leren rekenen in meerdere talen.

Tot slot vindt u hier nog het boek ‘Taal leren: Van kleuters tot volwassenen’. Dit boek bevat meer theorie, maar ook hierin zijn praktijkvoorbeelden en tips te vinden met betrekking tot eigen talen van leerlingen.