Moedertaal in NT2

Privacyverklaring

Op de informatiewebsite en op de webapplicatie verwerkt Moedertaal in NT2 uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. De inachtneming van de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) zijn daarbij van groot belang. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren, evenals hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. We zullen uw gegevens uiteraard nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden, tenzij we hier wettelijk toe verplicht worden gesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2019.

 

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle activiteiten (waaronder de activiteiten op deze website) van het project Moedertaal in NT2, wat verbonden is aan de Universiteit Utrecht. U gaat akkoord met onze privacyverklaring door de informatiewebsite en/of de webapplicatie te gebruiken.

 

2. Waarom worden er persoonsgegevens verzameld?

Moedertaal in NT2 legt uw gegevens alleen met uw toestemming vast in één of meer bestanden. Wij kunnen uw gegevens verzamelen met de volgende doelen:

  • bepalen welke pagina’s op de informatiewebsite het meest worden gelezen;
  • de inhoud van de informatiewebsite verbeteren aan de hand van het surfgedrag van onze bezoeker;
  • het verzenden van de nieuwsbrief;
  • het verzenden van feedbackformulieren;
  • het analyseren van ingevulde feedbackformulieren voor onderzoek naar gebruikerservaringen van de webapplicatie;
  • contact met u opnemen (als u ons hiertoe heeft verzocht).

 

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, is afhankelijk van uw handelingen. Wanneer u zelf contact met ons opneemt, zullen wij bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres verzamelen en opslaan evenals eventuele andere gegevens die u zelf aan ons verstrekt, zoals uw telefoonnummer.

 

4. Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Voor sommige activiteiten hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig: denk aan het versturen van de nieuwsbrief of het analyseren van ingezonden feedbackformulieren. Dergelijke gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. Als u Moedertaal in NT2 toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u bovendien deze toestemming altijd op een later moment weer intrekken. Op basis van de Algemene Vordering Gegevensbescherming heeft u namelijk het recht om:

  1. uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen;
  2. bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven door Moedertaal in NT2.

Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van deze rechten, kunt u uw verzoek versturen naar privacy@uu.nl. Wij vragen u bovendien s.c.leufkens@uu.nl (dr. Sterre Leufkens) in de CC van deze email te zetten.

Houd er rekening mee dat wij alleen gehoor kunnen geven aan uw verzoek om uw gegevens te verwijderen als we daarmee nog steeds aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Bovendien kan het in een enkel geval noodzakelijk zijn om een kopie van een legitimatiebewijs op te vragen alvorens we uw gegevens verwijderen, zodat we uw identiteit kunnen controleren. U kunt zelf eenvoudig en veilig een kopie van uw legitimatiebewijs maken met behulp van de ‘Kopie ID’-app van de overheid.

Als u van mening bent dat uw privacyrechten zouden zijn geschonden, dan hebt u bovendien altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Hoe worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Moedertaal in NT2 en de Universiteit Utrecht gaan uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens, en er zijn meerdere maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Zo maakt Moedertaal in NT2 gebruik van een beveiligde internetverbinding, die u kunt herkennen aan https:// aan het begin van het webadres in uw browser. Van pogingen tot misbruik doen wij bovendien altijd aangifte, en de Universiteit Utrecht neemt doorlopend organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Moedertaal in NT2 bewaart uw gegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld, of voor daarmee verenigbare doelen.

 

7. Cookies en clickgedrag

Op de informatiewebsite van Moedertaal in NT2 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is de inrichting van de website voortdurend te verbeteren en te optimaliseren aan de hand van actieve gebruikersfeedback.

 

8. Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

In opdracht van de Universiteit Utrecht kunnen derden bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verspreiding van de nieuwsbrief: dat gebeurt via MailChimp, een online tool voor nieuwsbriefbeheer. Het gebruik van dergelijke diensten van derden gebeurt uiteraard niet zonder uw toestemming. Overige verstrekking van persoonsgegevens aan derden die niet zijn aangesloten bij Moedertaal in NT2  en/of de Universiteit Utrecht, gebeurt eveneens niet zonder uw toestemming. Hier zijn echter twee uitzonderingen op: als wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de handhavende autoriteiten, of als het verstrekken van uw persoonsgegevens verenigbaar is met het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

 

9. Links op de informatiewebsite en de webapplicatie

Op de informatiewebsite en de webapplicatie staan enkele links naar websites en pagina’s die niet door ons of in onze opdracht zijn opgezet. Deze websites zijn dus niet in het beheer van Moedertaal in NT2 of de Universiteit Utrecht. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen wat betreft de verzameling van uw persoonsgegevens op deze websites, en zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Wij adviseren u om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen en de gebruiksvoorwaarden van deze websites goed door te lezen.

 

10. Contact en vragen

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt in dat geval altijd contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht. Dit doet u door te mailen naar privacy@uu.nl.

Als u meer wilt lezen over de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht, de instantie waar Moedertaal in NT2 onder valt, kunt u bovendien hier terecht.